Attraktiv Industri

Inom både privat och offentlig sektor ökar kraven på medarbetarnas kompetens. Utvecklingen gör det svårt att ta ett jobb helt utan förkunskaper och ett problem som ofta framkommer är just svårigheten att förse verksamheter med kompetent arbetskraft. Detta är tydligast inom exempelvis tillverkningsindustrin. Det är alltså avgörande att det finns kvalificerade medarbetare att anställa. Detta samtidigt som att många unga står långt ifrån arbetsmarknaden och ännu färre väljer en utbildning mot industri

Mot bakgrund av detta driver Falun Borlänge-regionen AB EU-projektet Attraktiv Industri som finansieras av Svenska ESF-rådet. Syftet med projektet är att skapa en närmare koppling mellan skola och arbetsliv. Effekterna på sikt förväntas bli att underlätta övergången från skolan till arbetsmarknaden för unga och att på sikt stärka tillverkningsindustrins möjlighet till kompetensförsörjning. Det görs genom att ta fram metoder som syftar till att verka för att utbilda en ung målgrupp om möjligheterna i denna framtidsbransch och att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Sammanfattningsvis ska projektets resultat vara att:

  • – Ha utvecklat en branschspecifik föreläsning som lyfter industrin som en attraktiv bransch
  • – Ha utvecklat en strukturerad metod för stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv, där skolgrupper möter –   arbetsgivare.
  • – Ha utvecklat en metod för kompetensutvecklingsinsatser för arbetsgivare

Attraktiv industri är ett EU-projekt som finansieras av svenska ESF-rådet och drivs av Falun Borlänge-regionen AB under 24 månader.