Dalabanans Intressenter

Dalabanan är ett stråk som möjliggör hållbar tillväxt i hela regionen. Dalabanan knyter ihop Dalarna med Sala, Heby, Uppsala, Arlanda och Stockholm och bidrar till positiva effekter för arbetspendling, besöksnäring, näringslivsutveckling och godstransporter.