Partnerskap Bergslagsdiagonalen

Partnerskapet syftar till att stärka områdets tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet för näringsliv och boende genom att verka för en förbättrad infrastruktur längs Rv50 från Mjölby till Söderhamn. Vägstråket kallas för Bergslagsdiagonalen och sträcker sig från Hälsingekusten diagonalt i nord-sydöstligriktning genom Mellansverige, knyter samman flera städer och är därmed ett viktigt transportstråk för Sveriges export.