Infrastruktur

Borlänge

Ett av våra verksamhetsområden är Infrastruktur. Falun, Borlänge, Gagnef och Säter är en del av Sveriges midja, Bergslagen. I våra kommuner och närområdet finns verksamheter som förser landet, och till och med världen med transformatorer, kraftledningar, papper, förpackningar, stål, timmer och mycket annat som får vårt land att snurra. Då krävs en välfungerande infrastruktur.

Falun och Borlänge utgör motorn i regionen. Det är här som de flesta jobben finns. För den som arbetar här, eller väljer att flytta hit ska det vara lika självklart att bo i grannkommunerna Gagnef och Säter. Avstånden är inte stora och med förbättrade kommunikationer blir de ännu mindre.

Vi agerar bollplank och kompetensstöd åt våra ägarkommuner i strategiska infrastrukturfrågor. Vi bedriver påverkansarbete och nätverksbyggande. Effektivitet och förtroende i dialogen och samspelet med andra aktörer såsom Region Dalarna, Trafikverket, Mellansvenska Handelskammaren, transportköpare, operatörer och aktörer inom trafik- och transportområdet är avgörande för att nå framgång inom området. I nätverken finns även nationella och regionala näringslivs- och branschorganisationer representerade.