Partnerskap E16

E16 förbinder Gävle – Oslo – Bergen – Skottland – Nordirland och är ett viktigt stråk för godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan. E16 har även en tydlig koppling till Gävle hamn och vidare för den framtida utvecklingen av transporter via Finland och Östeuropa.