Partnerskap Bergslagsbanan

Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass och är ett nationellt godsstråk som knyter samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. Den 478 km långa järnvägen sträcker sig från Gävle via Storvik, Falun, Borlänge och Ludvika vidare mot Ställdalen där banan delas och fortsätter mot Frövi och Kil där den ansluter vidare till Göteborg. Banan är en viktig förutsättning för effektiva godstransporter och personresor.

Läs mer på Bergslagsbanans webbplats