React-EU-KOM

I projektet React-EU KOM erbjuder vi utbildning i svenska språket och arbetsmarknadskunskap för arbetslösa, utrikesfödda individer. Vi vill underlätta för arbetsgivare att bredda rekryteringsbasen och hitta kompetent personal där språket är ett hinder för anställning.

Utbildningarna är på heltid och cirka fem månader långa. De bygger på digital undervisning och språkträning, med några fysiska träffar. Utbildningarna har fokus på muntlig kommunikation då förstudien till projektet visade att arbetsgivare har uttryckt behov av att stärka den muntliga kompetensen.

Utbildningen avslutas med en bedömning av den språkliga nivån utifrån den europeiska referensramen GERS. Målsättningen är GERS B2 alternativt GERS B1 nivå, vilket betyder att deltagaren är en självständig språkanvändare.

Den första gruppen av elever började i maj och blev klara i oktober 2022.

Den andra gruppen med elever börjar i oktober och är klara i mars 2023.

I december planeras ytterligare en kurs för personer som redan kan lite svenska och behov att utveckla språket ytterligare för att förbättra chanserna till arbete.

För att delta behöver deltagarna:

– Svenskt personnummer

– Vara arbetslös sen 11 mars 2020 och ej inskriven på Arbetsförmedlingen

– Grundläggande kunskaper i engelska (pga gemensamt undervisningsspråk)

– Utbildning motsvarande minst 2 år på gymnasienivå

– Möjlighet att studera på heltid

För mer information kontakta:

Ida Croxford, projektledare

Telefon: 0243 248 051

E-post: ida.croxford@fbregionen.se

Eller

Ann-Caroline Furst, projektmedarbetare

Telefon: 0243-24 80 55

ann-caroline.furst@fbregionen.se