K.R.O.K

Projektet är verksamt i hela Dalarna och syftar till att ge små och medelstora företag i alla branscher, förutom primärproduktion, besöksnäringen och KKN, stöd och verktyg för att överleva de negativa effekterna av Covid-19 utbrottet. Projektet erbjuder företag stöd för att bland annat göra en digital och grön omställning.

Använd formulären nedan för att ta del av erbjudandena i Leksand, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora och Avesta. Nya seminarier och andra insatser läggs löpande ut när de färdigställts.

Kalendarium samt länk till anmälan

Seminarium Cybersäkerhet, Hedemora 22 mars; Anmälan

Mer info

Seminarium Cybersäkerhet, Leksand 22 mars; Anmälan

Mer info

(INSTÄLLD) Seminarium; Cybersäkerhet; Säter; 23 mars.

Det går självklart bra att anmäla sig till ett seminarium i någon av de andra kommunerna.

Mer info

Seminarium; Cybersäkerhet; Gagnef; 28 mars; Anmälan

Mer info

Seminarium: Cybersäkerhet, Falun, 29 mars; Anmälan

Mer info

Seminarium; Cybersäkerhet, Borlänge, 19 april; Anmälan

Mer info

Löpande insatser

Webinarier, Diploma; Anmälan

Obs! Licensen är personlig och att du endast kan få en licens per företag.

Mer info


Finansieringscoach; Anmälan

Mer info


Coach och affärsutvecklare; Anmälan

Mer info


Vill du veta mer om K.R.O.K?

Kontakta Inger Wilstrand: inger.wilstrand@fbregionen.se

K.R.O.K är ett regionalt projekt som drivs av Region Dalarna och medfinansieras av ERUF, Region Värmland och Region Dalarna.

ENGLISH

The project operates throughout Dalarna and aims at providing small and medium-sized enterprises with support and tools to survive the negative effects of the Covid-19 outbreak. K.R.O.K offers this to all industries, except primary production, the hospitality industry and cultural and creative industries.

The project offers companies support and increased capacity to, among other things, make a digital and green transition.

Please use the forms above to take part of the offers in Leksand, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora and Avesta. New seminars and other activities are regularly posted when they are completed.

Do you want to know more about K.R.O.K?

Please contact Inger Wilstrand: inger.wilstrand@fbregionen.se

K.R.O.K is a regional project run by Region Dalarna and co-financed by the ERDF, Region Värmland and Region Dalarna.