Kompetensförsörjning

Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna

Ett av våra fokusområden är kompetensförsörjning, en av de enskilt viktigaste frågorna för att vi ska kunna nå bolagets vision som är ”Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region.”

Sedan ett antal år tillbaka har en utmaning för regionen varit att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft med relevant kompetens. En demografisk obalans i kombination med en mycket stark och långvarig högkonjunktur har medfört stora behov av både ersättnings- och nyrekryteringar hos regionens arbetsgivare.

Även om högkonjunkturen avtar kommer efterfrågan att kvarstå under många år framåt. Tillgången på arbetskraft, och särskilt välutbildad sådan, kommer att förbli den stora utmaningen för att vi ska kunna vara den attraktiva och växande region vi vill vara. Vår roll är att verka för att arbetskraftsbehovet blir tillgodosett i ett långsiktigt perspektiv.