Byggande

Ett av våra verksamhetsområden är Byggande. En växande region kräver nya investeringar, både i bostäder och samhällsfastigheter.