Näringslivsutveckling

SSAB Borlänge

Ett av våra fokusområden är näringslivsutveckling, en av de enskilt viktigaste frågorna för att vi ska kunna nå bolagets vision som är ”Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region.”

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är viktigt för utvecklingen av regionen. Samverkan mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Vår roll är att stötta kommunernas gemensamma arbete för att näringslivsutvecklingen i regionen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Vi ska värna om det näringsliv som finns och bidra till att nya företag och branscher etablerar sig i regionen.