Vår vision

“Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region”

Kommunerna ska genom bolaget arbeta tillsammans inom de utpekade utvecklingsområdena; Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande.

Med det menas att vi ska:

  • Tillhandahålla tjänster för regional utveckling.
  • Initiera och driva kommunsamverkansprojekt på uppdrag av ägarkommunerna.