Vår vision

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen:
Tillsammans skapar vi en attraktiv och växande Falun Borlänge-region.

Kommunerna ska genom bolaget arbeta tillsammans inom de utpekade utvecklingsområdena; Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande.

Med det menas att vi ska

  • Tillhandahålla tjänster för regional utveckling.
  • Initiera och driva kommunsamverkansprojekt på uppdrag av och inom ägarkommunerna.