Aktuellt

/ 23 April, 2024

VI SÖKER EN ADMINISTRATÖR/PROJEKTMEDARBETARE TILL ESF-PROJEKTET VÄXTPLATS LSS 

Falun Borlänge-regionen AB är ett fristående utvecklingsbolag som ägs av Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner. Bolaget verkar inom fyra utvecklingsområden; näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och byggande. Vi gör bland annat utredningar, formar samt driver utvecklingsprojekt samt samordnar olika kommungemensamma aktiviteter. Våra insatser utförs på uppdrag av och i nära samverkan med våra ägarkommuner. 

Projektet "Växtplats LSS" syftar till att förbättra och bredda kompetensen hos personalen inom LSS-verksamheten i Borlänge, Falun, Gagnef och Säter och det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har på uppdrag av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner tagit fram ett antal riktade utbildningskoncept som kallas Yrkesresan. Konceptet Yrkesresan - Funktionshinder bygger på en kombination av egenstudier, diskussionsgrupper och utbildningar som stöds av en digital plattform. Med de flesta delarna i konceptet på plats ska projektet Växtplats LSS jobba med genomförande och implementering; hitta arbetssätt, organisation och best practice. Via projektet ska hela 1150 medarbetare genomgå "Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförare" – basnivån. Resultatet kan sedan användas av kommuner som ännu inte kommit igång med sin Yrkesresa.  

Projektets mål är att alla medarbetare som arbetar inom LSS utförarverksamhet ska få en gemensam, kvalitetssäkrad baskompetens som stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Det innebär också att kommunerna kan höja tjänsternas kvalitet och verksamhetens kapacitet och därigenom kan projektet bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik funktionshinderomsorg.  

Falun Borlänge-regionen är projektägare med ansvar för projektets framdrift, projektledning och rapportering till ESF-rådet. 

Arbetsuppgifter 

I din roll som projektadministratör kommer du att bistå projektledaren i allehanda administrativa uppgifter. Det kan till exempel handla om deltagarsammanställningar, rapportering till SCB, mötesanteckningar och arrangemang av workshops.  

Falun Borlänge-regionen är en liten organisation utan stödfunktioner så du får vara beredd på att rycka in där det behövs. Du kommer också jobba i nära samarbete med LSS-verksamheten i de fyra samverkande kommunerna där du kommer att vara ett viktigt stöd. I varje kommun finns en lokal projektorganisation med kontaktperson för genomförandet. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig med tidigare erfarenhet av administrativt arbete och det är meriterande om du har arbetat med EU-finansierade projekt tidigare, gärna socialfondsfinansierade.  

Du har en för tjänsten relevant utbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller har arbetat tillsammans med eller på uppdrag av kommuner.  

Dina personliga egenskaper är viktiga för den här rollen. Du har ett stort engagemang, initiativförmåga och uthållighet. Du är strukturerad och trivs med att arbeta med såväl stora som små uppgifter, kort sagt hugga i där det behövs för att projektet ska nå framgång.  

Projektet pågår under perioden 2024-09-01 – 2027-08-31 och tjänsten tillsätts under förutsättning att projektet beviljas medel av ESF-rådet. 

Låter det intressant? Skicka då in din ansökan till eva.mikkelsen@fbregionen.se så snart som möjligt, dock senast den 12 maj. Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD 0243 - 248041.  

Läs gärna mer om oss på www.fbregionen.se. Du kan även läsa mer om ESF:s utlysning på www.esf.se.  Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna kan vi erbjuda dig medflyttarservice, se www.rekryteringslots.se. Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden.