Aktuellt

/ 8 November, 2023

Upphandling av tjänsten: Utvärdering av ESF-projektet Lyftkraft 2.0

Härmed inbjuds leverantörer att till Falun Borlänge-regionen AB komma in med anbud gällande upphandling av tjänsten: Utvärdering av ESF-projektet Lyftkraft 2.0.

Upphandlingen genomförs i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och enligt reglerna för förenklat förfarande.

Anbudet skickas till: kathrine.abrahamsen@fbregionen.se
Anbudet ska märkas ”Anbud utvärdering Lyftkraft 2.0”
Sista dag för anbudsinlämning är 2023-11-29

Läs hela förfrågningsunderlaget HÄR

Läs projektbeskrivningen av Lyftkraft 2.0 HÄR

Kontaktpersoner för denna upphandling är Kathrine Abrahamsen 0243-248056, kathrine.abrahamsen@fbregionen.se som svarar på frågor om projektets innehåll.
Eva-Lena Palander 0243 - 248041, eva-lena.palander@fbregionen.se svarar på frågor kring upphandlingen.