Lyftkraft 2.0

Genom projektet Lyftkraft 2.0 kan små och medelstora företag i Dalarna få stöd till att utbilda och kompetensutveckla sin personal. Målet är att utbildningsinsatserna i projektet ska bidra till att företaget har stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya affärsområden och de anställdas nya kompetens har stärkt deras ställning i företaget och på arbetsmarknaden.

Projektet bygger erfarenheterna från ett tidigare projekt, ”Lyftkraft Dalarna”, som under åren 2022-2023 kompetensutvecklade ca 740 medarbetare i över 200 företag.

I projektet erbjuds två olika utbildningsspår, dels finns det ”öppna kurser” inom en rad, generellt efterfrågade kurser. De finns tillgängliga på bestämda datum.
Företagen deltar på kursen tillsammans med andra företag i Dalarna. Exempel på öppna kurser är digital marknadsföring, Excel och ledarskap. 

Genom projektet kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån företagsspecifika behov och upphandla utbildning för nischade/specifika behov för enstaka medarbetare.

Utbildningarna genomförs på plats eller hos utbildningsleverantör på annan ort.

Projektet stödjer också företag som önskar jobba med interkulturell dialog enligt Avestamodellen, Fler på jobbet.

Lyftkraft 2.0 pågår 2023-2025 och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medfinansieras av Falun Borlänge-Regionen AB och Avesta kommun.

Målet är att 1000 anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i Dalarna ska få del av kompetensutvecklingsinsatserna.

Läs aktuell information om vad som händer i Lyftkraft 2.0 genom att ta del av våra nyhetsbrev och följ vår facebooksida

Läs projektbeskrivningen av Lyftkraft 2.0

Vid frågor eller om du är intresserad av att vara deltagare i projektet vänligen kontakta projektledare Kathrine Abrahamsen på telefon 0243 24 80 56 eller mail kathrine.abrahamsen@fbregionen.se

  • OBS! Har ni inte varit i kontakt med oss tidigare och skickat in ett intyg över försumbara stöd så tar processen lite längre tid – kontakta oss därför så fort som möjligt!