Lyftkraft 2.0

Genom projektet Lyftkraft 2.0 kan små och medelstora företag i Dalarna få stöd för att utbilda och kompetensutveckla sin personal.
Målet är att utbildningsinsatserna i projektet har bidragit till att företaget har stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya affärsområden och de anställdas nya kompetens har stärkt deras ställning i företaget och på arbetsmarknaden.

Projektet bygger erfarenheterna från ett tidigare projekt, ”Lyftkraft Dalarna”, som under åren 2022-2023 kompetensutvecklade ca 740 medarbetare i över 200 företag

I projektet erbjuds två olika utbildningsspår, dels finns det ”öppna kurser” inom en rad, generellt efterfrågade kurser. De finns tillgängliga på bestämda datum.
Företagen deltar på kursen tillsammans med andra företag i Dalarna. Exempel på öppna kurser är digital marknadsföring, Excel och ledarskap. 

Genom projektet kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån företagsspecifika behov och upphandla utbildning för nischade/specifika behov för enstaka medarbetare.

Utbildningarna genomförs på plats eller hos utbildningsleverantör på annan ort.Projektet stödjer också företag som önskar jobba med interkulturell dialog enligt Avestamodellen, Fler på jobbet.

Lyftkraft 2.0 pågår 2023-2025 och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medfinansieras av Falun Borlänge-Regionen AB och Avesta kommun.

Målet är att 1000 anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i Dalarna ska få del av kompetensutvecklingsinsatserna.

Läs aktuell information om vad som händer i Lyftkraft 2.0 genom att ta del av våra nyhetsbrev och följ vår facebooksida

Är du intresserad av att bli deltagare i projektet? Då behöver fylla i en blankett som du hittar HÄR!

Läs projektbeskrivningen av Lyftkraft 2.0 HÄR

Vid frågor vänligen kontakta projektledare Kathrine Abrahamsen

0243 24 80 56

kathrine.abrahamsen@fbregionen.se


Aktuella Utbildningar


Utbildning i Excel: fortsättningskurs 12 december, 09.00-16.00, digital lärarledd utbildning 

Under kursens gång går vi igenom hur Excel används på ett effektivt sätt i både arbetet och vardagen. Du kommer att kunna arbeta effektivt med funktioner i Excel. 

Under utbildningen lär du dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera dina data visuellt med snygga diagram. 

Innehåll 

 • Flera blad och 3D-referenser 
 • Arbeta med flera blad samtidigt 
 • Skapa formler som hämtar från andra blad 
 • Funktioner 
 • Grundläggande funktioner 
 • Statistiska (MIN, MAX, MEDEL, ANTAL, ANTALV) 
 • OM-funktionen 
 • Diagram 
 • Visualisera data snabbt 
 • Skapa de vanligaste diagramtyperna och justera diagramelement 
 • Listor och Excel-tabeller 
 • Arbeta med sortering och filtrering i listor samt Excel-tabell

Projektledning Grund, 30-31 jan

Grundutbildning inom traditionell projektledning med en blandning av teori, metoder och verktyg för att starta upp ett projekt och driva det framgångsrikt till mål. Kursen ska ge insikter och kompetens för att planera och genomföra ett projekt, oavsett storlek eller bransch samt kunskaper i teamutveckling och ledarskap inom projekt.

Utbildningstid:

2 dagar digital utbildning

Innehåll

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att förbättra och öka förståelsen för projektledaren. Utbildningen utgår från ett systematiskt tankesätt med fokus på de önskemål och krav som finns i ett projektuppdrag.

Upplägg

I utbildningen skapar vi förståelse för projekt som arbetsmetodik och tar upp hur man läser och förstår några av de viktigaste projektverktygen.

Ämnesinnehåll

Tema: Projekt vs linje, likheter och skillnader och hur påverkar det dig som projektledare (Genomgång och diskussion, enklare övning)

Tema: Projektmodell. Uppbyggnad och funktion. Vad är viktigt för mig som projektledare att känna till. Projektets faser (från förberedelse till avveckling) (Genomgång och diskussion)

Tema: Att leverera efter projektets beslut. Mål, leveranser, beslutspunkter och milstolpar. (Genomgång och diskussion, enklare övning)

Tema: Projektbemanning, roller, ansvar och befogenheter. Beställare, styrgrupp, projektledare, projektgrupp. (Genomgång och diskussion, enklare övning)

Tema: Dokumentation, uppdrag, planering, risker, kommunikation etc (Genomgång och diskussion)

Tema: Din roll i projektet. Åtagande, hur gör jag om jag måste prioritera uppgifter i projektet eller linjen, vem bestämmer det? Vad innebär det att vara projektledare? (Genomgång och diskussion, enklare övning)


HÅLLBARHET – NYCKELN TILL FRAMTIDENS KONKURRENSKRAFTIGA FÖRETAG, 16 jan

En tretimmars föreläsning/workshop

Innehåll

 • Vad är hållbarhet? – De Globala målen, Agenda 2030, Livscykelanalys
 • Affärsmöjligheter och hållbarhet som konkurrensfördel
 • Hur kan du strukturera företagets hållbarhetsarbete
 • Hur tar vi ett första steg?

Möjlighet för företagen att därefter boka fortsatt stöd för att utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.


OBS! Har ni inte varit i kontakt med oss tidigare och skickat in ett intyg över försumbara stöd så tar processen lite längre tid – kontakta oss därför så fort som möjligt!