Arbetsmarknadskunskap Dalarna och Sandviken

Jakten på Dalarnas och Sandvikens framtid!

Vilka jobb finns det och hur tar man sig dit? Vi tar oss an frågan i samarbete med kommuner och ett antal arbetsgivare och branschorganisationer. Syftet är att inspirera och informera unga om arbetsmarknaden för mer medvetna studie- och yrkesval och för att fler ska upptäcka regionens möjligheter.

Bakgrunden till satsningen är de utmaningar vi ser i samhället i dag, så som låg utbildningsnivå, brist på nyckelkompetenser, begränsad inflyttning och stora pensionsavgångar. Såväl näringsliv, som kommuner och region har stora problem att rekrytera. Att komma till rätta med glappet mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vad framtidens arbetskraft väljer att studera är avgörande för regionen och kommunernas framtid. Utan möjlighet att rekrytera rätt kompetens hämmas näringslivets utveckling och arbetslösheten ökar när elever väljer yrken som inte efterfrågas.

I satsningen får elever ta del av inspirerande föreläsningar med våra kommunikatörer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka vägar som leder till jobb. Våra samarbetspartners erbjuds att följa med ut på föreläsningar, vilket ytterligare stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv. I samband med föräldramöten får föräldrar samma information som deras barn och ungdomar fått av våra kommunikatörer i klassrummet. Elevernas föräldrar är den viktigaste påverkansfaktorn för de ungas framtidsval. Vidare läggs fokus på implementering av Arbetsmarknadskunskap i skolans ordinarie verksamhet, kommunernas studie- och yrkesvägledare bjuds bland annat in till Dalarnas SYV-dag varje termin.

För att öka attraktiviteten hos arbetsgivare och organisationer får de ta del av ungdomars attityder och tankar kring arbetsmarknaden genom våra föreläsningar för arbetsgivare samt Arbetsmarknadskunskaps nationella analys som görs varje år.

Satsningen bidrar till en ökad kunskap om arbetsmarknaden och ökar motivationen hos eleverna att fullfölja sina studier. Jämställdhet ingår som ett perspektiv och vi lyfter också de fantastiska möjligheter regionen erbjuder i form av intressanta och utvecklande jobb i kombination med ett rikt liv vid sidan av jobbet.

Arbetsmarknadskunskap är ett nationellt koncept där 80 kommuner ingår och där just vi arbetar i 10 av dessa; Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Avesta, Hedemora, Vansbro, Malung-Sälen och from 2024 även Sandviken. 36 arbetsgivare och organisationer, inom privat och offentlig regi, finns med som samarbetspartners i arbetet. I koncepter har det digitala samtalsverktyget dittyrke.se tagits fram. Läs gärna mer om konceptet på www.arbetsmarknadskunskap.se.

Vill du veta mer? Kontakta vår verksamhetsledare Ida Söderlund, 0243-24 80 54 eller någon av våra kommunikatörer, Astrid Christians, 0243-24 80 43, Henrik Olsson, 0243-24 80 44 eller Emelie Örtlund 0243-24 80 58.