Aktuellt

/ 27 May, 2024

Fler elever kommer tillbaka till skolan tack vare Ung kraft

För vissa högstadieelever är det en kamp att ta sig till skolan. I projektet Ung kraft vänder elevcoacher den trenden. Genom stöd, tid och samtal har de fått närvaron och motivationen att öka och betygen att höjas.

Att klara av högstadiet och få behörighet till gymnasiet är viktigt för den enskilda individen – men även samhället. I de flesta kommuner råder stora utmaningar med kompetensförsörjning, och där blir varje ungdom viktig för den framtida arbetskraften. För att öka skolmotivationen har projektet Ung kraft därför även satsat på konceptet Arbetsmarknadskunskap med föreläsningar för alla högstadieelever samt studiebesök hos yrkesgrupper för vissa elever.

Läs hela artikeln i Nyheter från Svenska ESF rådet