Aktuellt

/ 3 May, 2024

VI SÖKER PROJEKTADMINISTRATÖR TILL ESF-PROJEKT

I ESF- projektet "Egenmaktsarenan Dalarna" kommer Falun Borlänge-regionen tillsammans med samverkansparterna Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand och Rättviks kommuner samt Region Dalarna/Fornby Folkhögskola att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen inte når med sina insatser. Arbetet kommer att fokusera på ett nära och kontinuerligt handledarstöd med parallella insatser som har fokus på arbetsmarknad eller studier. Målet är att individerna ska göra stegförflyttning närmare arbetsmarknaden, uppleva en stärkt egenmakt och en bättre hälsa. Projektet kommer också att utveckla samarbetsstrukturer mellan samverkansparterna och andra aktörer för att optimera möjligheten att ge individen rätt stöd för att göra stegförflyttning. Målet är att dessa nya metoder och arbetssätt sprids och implementeras i organisationernas ordinarie verksamhet, där en långsiktigt hållbar struktur för samverkan och samarbete har etablerats mellan förvaltningar, mellan kommuner och mellan kommuner och Regionen.

Falun Borlänge-regionen är projektägare med ansvar för projektets framdrift, projektledning och rapportering till ESF-rådet. Deltagaraktiviteter sker ute i respektive kommun med stöd av kommunens egen projektpersonal.

Arbetsuppgifter
I din roll som projektadministratör kommer du att bistå projektledaren samt ansvara för allehanda administrativa uppgifter. Det kan till exempel handla om deltagarsammanställningar, rapportering till SCB, mötesanteckningar och arrangemang av workshops. Falun Borlänge-regionen är en liten organisation utan stödfunktioner så du får vara beredd på att rycka in där det behövs. Du kommer också jobba i nära samarbete med utförarverksamheten i de samverkande kommunerna och Region Dalarna/Fornby Folkhögskola där du kommer att vara ett viktigt stöd. I varje kommun finns en lokal projektorganisation med kontaktperson för genomförandet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av administrativt arbete och det är meriterande om du har arbetat med EU-finansierade projekt tidigare, gärna socialfondsfinansierade. Du har en för tjänsten relevant utbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller har arbetat tillsammans med eller på uppdrag av kommuner.

Dina personliga egenskaper är viktiga för den här rollen. Du har ett stort engagemang, initiativförmåga och uthållighet. Du är strukturerad och trivs med att arbeta med såväl stora som små uppgifter, kort sagt hugga i där det behövs för att projektet ska nå framgång.

Projektet pågår under perioden 2024-09-01 – 2027-08-31 och tjänsten tillsätts under förutsättning att projektet beviljas medel av ESF-rådet.

Låter det intressant? Skicka då in din ansökan till eva.mikkelsen@fbregionen.se så snart som möjligt, dock senast den 21 maj. Märk din ansökan med “Administratör/projektmedarbetare Egenmaktsarenan”. Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till
Eva-Lena Palander, VD 0243 – 248041 eller Ann-Caroline Furst 0243-248055

Läs gärna mer om oss på www.fbregionen.se. Du kan även läsa mer om ESF:s utlysning på www.esf.se. Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna kan vi erbjuda dig medflyttarservice, se www.rekryteringslots.se. Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden.

Falun Borlänge-regionen AB är ett fristående utvecklingsbolag som ägs av Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner. Bolaget verkar inom fyra utvecklingsområden; näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och byggande. Vi gör bland annat utredningar, formar samt driver utvecklingsprojekt samt samordnar olika kommungemensamma aktiviteter. Våra insatser utförs på uppdrag av och i nära samverkan med våra ägarkommuner.