Aktuellt

/ 28 September, 2021

Rapport: Flygutredning Dala Airport

På Falun Borlänge-regionens styrelsemöte den 22 september presenterades rapporten ”Flygutredningen Dala Airport” för våra fyra ägarkommuner.

Utredningen är en faktabaserad genomgång av Dala Airports förutsättningar och är uppdelad i en huvudrapport och fyra delrapporter. De fyra delrapporterna belyser:

  1. Näringslivets och civilsamhällets behov
  2. Ny teknik och nya drivmedel
  3. Regionala och nationella förutsättningar för flygtrafiken
  4. Ekonomiska förutsättningar för Dala Airport

I huvudrapporten presenteras också tre alternativa vägval och dess konsekvenser gällande flygplatsens framtid:

  1. A. Fortsatt drift - med passagerarflyg
  2. B. Fortsatt drift - endast samhällsviktig verksamhet
  3. C. Nedläggning av flygplatsen

Nu har rapporten lämnats över till ägarkommunerna för fortsatt handläggning.

Ta del av delrapporterna, enkätresultaten och rapporten i sin helhet via länkarna nedan:

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/rapport-flygutredning-dala-airport-1.0

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/delrapport-1-naringslivets-och-civilsamhallets-behov-1.0

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/delrapport-2-ny-teknik-och-nya-drivmedel-1.0

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/delrapport-3-regionala-och-nationella-forutsattningar-for-flygtrafiken-1.0

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/delrapport-4-ekonomiska-forutsattningar-dala-airport-1.0

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/bilaga-1-dala-airport-resultat-enkater.pdf