Aktuellt

/ 28 September, 2021

Rapport: Flygutredning Dala Airport

På Falun Borlänge-regionens styrelsemöte den 22 september presenterades rapporten ”Flygutredningen Dala Airport” för våra fyra ägarkommuner.

Utredningen är en faktabaserad genomgång av Dala Airports förutsättningar och är uppdelad i en huvudrapport och fyra delrapporter. De fyra delrapporterna belyser:

  1. Näringslivets och civilsamhällets behov
  2. Ny teknik och nya drivmedel
  3. Regionala och nationella förutsättningar för flygtrafiken
  4. Ekonomiska förutsättningar för Dala Airport

I huvudrapporten presenteras också tre alternativa vägval och dess konsekvenser gällande flygplatsens framtid:

  1. A. Fortsatt drift - med passagerarflyg
  2. B. Fortsatt drift - endast samhällsviktig verksamhet
  3. C. Nedläggning av flygplatsen

Nu har rapporten lämnats över till ägarkommunerna för fortsatt handläggning.

Ta del av delrapporterna, enkätresultaten och rapporten i sin helhet via länkarna nedan (pdf):

https://fbregionen.se/wp-content/uploads/2021/09/bilaga-1-dala-airport-resultat-enkater.pdf