InFram - Infrastruktur för framtiden

Infram står för Infrastruktur för framtiden och är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16, som projektleds av våra infrastrukturstrateger. Våra stråk passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare.

Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen och Sveriges midja.

Läs mer på infram.se eller kontakta någon av våra infrastrukturstrateger/projektledare

Mats Lindqvist, mats.lindqvist@fbregionen.se, 0243-24 80 53
Sofia Berglund, sofia.berglund@fbregionen.se, 0243-24 80 45