InFram - Infrastruktur för framtiden


INFRAM står för Infrastruktur för framtiden.

Infram är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16, som projektleds av våra infrastrukturstrateger. Våra stråk passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare.

Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen och Sveriges midja!

Infram-LIVE 2021-05-11