Aktuellt

/ 11 February, 2022

Projekt React-EU KOM söker 2 lärare i svenska för vuxna utrikesfödda personer med studievana 

Falun Borlänge-regionen AB (FBR) är ett utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Bolaget verkar inom fyra områden; kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och infrastruktur. Inom områdena bedrivs arbetet ofta i projektform.  

I det här projektet kommer vi att stärka möjligheten för utrikesfödda med studievana att etablera sig på arbetsmarknaden genom ett i huvudsak webbaserat språkträningskoncept. Konceptet kommer även att innehålla fysiska möten för viss språkträning, kontaktytor med arbetsgivare, information om att starta eget företag, arbetsplatskultur, samhällsfrågor m.m.  

Projektet kommer att utbilda 60 individer fördelat på 4 grupper med 15 deltagare i varje grupp. En kurs pågår under 5 månader.  

Under 2021 genomförde vi en förstudie, som nu ligger till grund för utformningen av det här projektet. Vi har ansökt om medel från Europeiska Socialfonden och om dessa beviljas kommer projektet att pågå under perioden 1 april 2022 till den 30 april 2023. 

Vad? 

Vi söker två lärare som tillsammans med en projektledare och en projektmedarbetare ska planera och genomföra ett utbildningskoncept som är anpassat till utrikesfödda individer med studievana. Varje utbildning pågår under fem månader och bedrivs på heltid.  

Det kommer att finnas möjlighet att dela in deltagarna i grupper efter exempelvis förkunskaper eller språkgrupp. Undervisningen är tänkt att bedrivas som en kombination av fysiska och digitala lektioner, men där huvuddelen sker digitalt. Fysiska lektioner kan komma att hållas både i Borlänge och Ludvika. 

Den primära målsättningen är att deltagarna erhåller kunskaper som motsvarar arbetsgivares behov och ökar deras möjligheter till anställning. Du som lärare har stora möjligheter att påverka upplägget på undervisningen 

 
Vem? 

Vi söker dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk., alternativt har erfarenhet av att utbilda utrikesfödda individer i svenska språket.  

Du har en god digital kompetens och ett intresse för IKT som ett pedagogiskt verktyg, då undervisningen till stor del bedrivs digitalt. Du tycker om att arbeta i arbetslag och ser möjligheter med det. 

Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och det är meriterande om du känner dig bekväm med att använda engelska samt har ytterligare språkkunskaper.  Det är även meriterande om du har erfarenhet av andra kulturer. 

Vi vill att du har kunskaper om ickediskriminering, framför allt jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter, och är van att beakta dessa i undervisningssituationen. Allas lika värde är en självklarhet för dig och du är bra på att skapa dialog, delaktighet och engagemang. 

Sist men inte minst är det viktigt att du är intresserad av att arbeta flexibelt med nya arbetssätt och med metoder som utgår från deltagarinflytande samt är intresserad av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete med tydliga resultat. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Körkort B krävs 

Intresserad? 
Skicka in din ansökan till eva.mikkelsen@fbregionen.se så snart som möjligt, dock senast den 27 februari. Märk din ansökan “lärare”. Intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD 0243-248041.  

Tjänsterna är visstidsanställningar på heltid med start så snart som möjligt efter den 1 april 2022 och de pågår som längst till den 30 april 2023. De tillsätts under förutsättning att projektet beviljas sökta medel.   

Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden. Om det blir aktuellt har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice. Läs mer på www.rekryteringslots.se