Aktuellt

/ 9 April, 2015

Lisa Stenberg och Adriana Malmstedt

Korttidskliniken

Därför är Lisa och Adriana våra inspiratörer: Lisa Stenberg har de senaste 15 åren arbetat som vård- och omsorgschef i några av regionens största kommuner. Adriana Malmstedt är utbildad beteendevetare och socionom och har de senaste 8 åren arbetat som chef inom vård och omsorg. Våren 2018 startade de Korttidskliniken, det första privatfinansierade korttidsboendet i sitt slag i regionen. Här står demensvård, somatisk omvårdnad/rehabilitering och palliativ vård i fokus och kliniken erbjuder även utbildning inom både demensvård och palliativ vårdfilosofi. 

Lisa är uppvuxen i Björbo, i Gagnefs kommun numera bosatt i Bäsna. Hon är en lugn och envis själ med en stor drivkraft som under stora delar av sitt liv varit träningsinstruktör. De senaste 15 åren har hon arbetat som vård och omsorgschef i några av regionens största kommuner, vilket gett henne stor kunskap och erfarenhet inom bland annat vård/omsorg och ledarskap. Lisa väljer att stanna i Dalarna då hon trivs med ”Dalaklimatet” som hon definierar som de fina landskapen, de småstora städerna, trevliga människor och närheten till nära och kära och hennes speciella smultronställen.

Adriana är en Colombiansk Dalkulla, uppvuxen i Säter. Hon är eldig själ med stort driv och mycket energi, en visionär som älskar att utveckla saker. Hon är oerhört social och nästan alltid glad och ser lösningar på det mesta. Hon är utbildad beteendevetare och socionom och har alltid brunnit för att arbeta tillsammans med och för människor. Adriana har flyttat och rest mycket i sitt liv, något som hon tycker har gett henne oerhört mycket. Dock har hon har alltid återvänt till Säter i Dalarna.

Berätta lite om ert företag. Vad gör ni och hur många är ni?- Korttidskliniken är ett nystartat företag inom vård och omsorg som är specialiserade på demensvård, somatisk omvårdnad/rehabilitering och palliativ vård. Vi erbjuder även utbildning och fortbildning inom området. Vår vision är att starta upp och etablera Korttidskliniken Dalarna till att bli en erkänd och kvalitativ verksamhet som bedriver professionell vård och omsorg/hälsosjukvård där patienten alltid är i fokus. Vi vill bidra till att vårdköerna minskar och vi vill kännetecknas som nytänkande och innovativa inom vår bransch, både när det gäller vård och omsorgsområdet men även inom personalvård och oss som arbetsgivare. Idag är vi sju anställda och ett par på konsult som vi tar in utifrån behovet i verksamheten, berättar Lisa.

Hur kom det sig att ni valde att starta eget och hur var det att gå från kommunanställd till egen företagare?- Drivkraften fanns där och vilja att skapa något eget. Att få möjlighet att använda sin fulla potential och kreativitet. Befriande och oerhört stimulerande, det positiva vi tar med oss från alla år som chefer inom kommunal förvaltning är den kunskap och erfarenheten som vi fått, samt vikten av tålamod, berättar Lisa.

Både Lisa och Adriana uppskattar regionens potential och närhet till det man behöver. 

- Korttidskliniken ligger på Skönviksområdet i Säter och det är också ett vackert område med stor utvecklingspotential. Här finns flera serviceinstanser som tex restauranger, städ, tvätt, tandvård, vårdcentral och skola. Sett till hela Falun Borlänge-regionen så är privatiseringen av vård och omsorg relativt outvecklat vilket ger stora möjligheter, säger Adriana.

Vad är ni mest stolta över i ert arbete?- Att vi vågar och genomför. Vill vi något kör vi, vi litar på vår förmåga och kunskap och det man inte kan, det kan man lära sig. Vi är också oerhört stolta över att vi på så kort tid planerat, etablerat och startat upp både en väldigt fin verksamhet men också på god väg att bygga oss ett varumärke. Vi är stolta över vår förmåga att arbeta och drivas av glädje, oräddhet och prestigelöshet, båda två drivs till stor del av passionen till arbetet och har en envishet och drivkraft som sätter oss i ständig rörelse framåt, berättar Lisa.

Lisa och Adriana tycker att det är en svaghet att regionen inte kommit så långt i valfrihetsfrågan vad gäller vård och omsorg. De menar att det finns mycket att öppna ögonen för och utveckla både inom branschen och regionen.

- En del frågor är ideologiska men i takt med att samhället och demografin förändras behöver även synen på framtidens lösningar inom vård och omsorg förändras. Det handlar om vi tillsammans skall finna bra lösningar på exempelvis långa vårdköer och arbetskraftsbristen inom yrket menar Adriana.

Har ni någon favoritplats i regionen?- Det är svårt att välja någon speciell plats, då det finns så otroligt många fina ställen. Jag uppskattar att det finns så många vackra sommarställen kring våra sjöar. Det som är så härligt med Dalarna är att här finns en blandning av åkrar, skogar och fjäll i närhet till våra städer. I Säter är det speciellt fint runt sjön Ljustern, i Säterdalen och landskapet i Stora Skedvi, det är nog några av mina favoriter, säger Adriana.

Hur ser framtiden ut? Vad gör ni om fem-tio år?- Det är det som är tjusningen med att vara entreprenör, att vi inte vet vart denna resa tar oss, det ingår i den kreativa processen som vi älskar. Vi har många idéer som vi vill förverkliga men för att ta ett konkret exempel så har vi etablerat flera Korttidskliniker på fler platser och byggt ett företag inom vård och omsorg som står för kunskap, relation och kvalité, säger Lisa.

Avslutningsvis vill de peppa alla som vill något eller bär på en dröm att våga ta chansen att göra det man drömmer om.

- Uttrycket ”att man sällan ångrar något man gjort, bara det man inte gjort stämmer så väl ”. Ta chansen livet är till för att levas och att ständigt få utvecklas och inspireras i sin vardag är det bästa vi vet. Att vara rädd, eller bekväm tror vi gör att människor avstår från mycket i livet, vi har alla så mycket mer inom oss än vad vi kanske tror, så prova, säger Adriana och Lisa.