Aktuellt

/ 17 August, 2017

Peab Asfalt och Swerock förvärvar verksamhet i Ludvika

Då AEB Anläggningsentreprenader AB i Ludvika har för avsikt att renodla sin anläggningsverksamhet, övertar Peab Asfalt samtliga asfaltmaskiner från AEB Maskin AB samtidigt som Swerock förvärvar Dalabetong i Ludvika AB.

Källa: Infrasverige.se