Aktuellt

/ 15 May, 2017

Nytt bostadsområde i Kvarnsveden

På uppdrag av beställaren AB Tunabyggen påbörjade 2014 Structor Projektledning Dalarna AB uppdraget med det gamla prästgårdsområdet i Kvarnsveden. Ett nybygge och ROT-projekt om totalt 25 nya bostäder.

Källa: Svenskbyggtidning.se