Aktuellt

/ 13 June, 2017

Högskolan Dalarna i fördjupat samarbete mellan sex lärosäten i regionen

Den 12 juni skrevs en överenskommelse om fördjupat samarbete mellan sex lärosäten, bland andra Högskolan Dalarna. Genom överenskommelsen kommer det finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster.

Källa: Högskolan Dalarna