Aktuellt

/ 2 May, 2018

Falu kommun planerar nya bostäder på landsorten – här är förslagen för din ort

Falu kommun har nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan på hur bebyggelsen på landsbygden ska utvecklas.
I planen syns bland annat förslag på nya bostadsområden.
– Vi hoppas på synpunkter på om vi har tänkt rätt eller inte, säger Frida Petersson, planarkitekt och projektledare.

Källa: Dalarnas Tidningar