Aktuellt

/ 9 May, 2017

1200 bostäder planeras i Borlänges nya hållbara stadsdel

Västra Jakobsgårdarna ska bli en helt ny slags stadsdel- klimatsmart, miljösmart och socialt smart. – Vi måste ta vårt ansvar och ha med de frågorna, säger Steve Johnson, samhällsbyggnadsstrateg.

Källa: Dala-Demokraten