KOM

KOMmunikation & KOMpetens

Projektägare                              Falun Borlänge-regionen AB

Medfinansiärer                         Falun Borlänge-regionen AB, Region Dalarna, Samarkand2015 AB (tid), Falu kommun (tid), Borlänge kommun (tid)

Tidplan                                        1 mars 2021 – 31 oktober 2021

Geografiskt område                Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebacken. I ett eventuellt genomförandeprojekt kommer andra kommuner i länet att erbjudas delta

Förstudien ska bidra till möjlig lösning för att göra fler utrikesfödda med minst gymnasieutbildning, anställningsbara för små och medelstora företag. Detta genom ett upplägg där de snabbare kan lära sig svenska språket som behövs på arbetsplatserna samt att undersöka hur rustade (mottagarkapaciteten) små och medelstora företag i Dalarna är för att ta emot utrikesfödda personer.

KOM syftar till att utreda förutsättningarna för ett genomförandeprojekt för att underlätta SME:s kompetensförsörjning i länet. Avsikten är att bättre ta tillvara den resurs som finns i form av utrikesfödda med minst 2 års gymnasium genom att utveckla ett kommungemensamt språkträningskoncept med fokus på digitalisering och snabba resultat för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden hos SME.

Målgruppen för språk-konceptet är utrikesfödda med minst 2 års gymnasium. Utgångspunkten är att de har kompetensen för arbetet/yrket, och studievana men saknar språket.

Bakgrund

Behovet har identifierats av flera aktörer inom regionen. Bland annat så är det många medflyttare som har högskole- eller universitetsutbildning från sitt hemland. De har studievana och vill komma igång med en effektiv språkutbildning så snart som möjligt efter ankomst till Sverige, men upplever att dagens sätt att lära sig svenska på går långsamt.

Huvudfokus för förstudien blir den gemensamma språkfunktionen och förutsättningarna för att skapa en sådan. ”Mottagarkapaciteten” är en mycket viktig del i det stora perspektivet, men i den här förstudien ges frågan en mindre del i förhållande till den förstnämnda.

Kontakt:

Annelie Månsson, 073 814 49 12, anneli.mansson@fbregionen.se

Janice Holmes, 072 208 51 94, janice.holmes@fbregionen.se

Vi behöver din hjälp!

Inom projektet KOM – Kommunikation och Kompetens, undersöker vi hur det som invandrad från annat land med gymnasie- eller universitetsutbildning är att lära sig svenska språket och skaffa ett jobb här i Dalarna. Genom att du besvarar denna enkät bidrar du till arbetet med att förbättra språkutbildningen i svenska för invandrare med högre utbildning.

För att delta i undersökningen behöver du:

* vara född i ett annat land och flyttat till Sverige när du var 18 år eller äldre

* ha bott eller fortfarande bor i Dalarna och har erfarenhet av att lära dig svenska och försöka hitta ett jobb

* ha avslutat minst 2 års gymnasieutbildning i ditt hemland innan du flyttade till Sverige och Dalarna

Undersökningen tar mellan 15 – 17 minuter och dina svar är helt anonyma. Länken till undersökningen finns här och längst ner i texten.

För att göra enkäten på Svenska klicka här: https://sv.surveymonkey.com/r/G7GFHJB

To take it in English click here. https://www.surveymonkey.com/r/T88RWXK

Du kan bara fylla i enkäten en gång, men du kan redigera dina svar under tiden du fyller i enkäten fram tills att du klickar på Klar i slutet. Enkäten stängs den 15 oktober 2021.