Aktuellt

Grön omställning i klimatklivet

Hej företagare! Nu finns nya investeringsmedel att söka för grön omställning i Klimatklivet. Syftet är att bibehålla och attrahera nya kunder och affärer utifrån att ni bidrar till planetens hållbarhet och möter nya lagar och direktiv i tid. Vill ni gen...

Offertförfrågan - Röjsåg

Genom Lyftkraft 2.0 får små och medelstora företag i hela Dalarna stöd i att kompetensutveckla sin personal. För att möta individerna och företagens behov och för att bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen avser projektet att tillhandahålla skräddar...