Aktuellt

Offertförfrågan - Röjsåg

Genom Lyftkraft 2.0 får små och medelstora företag i hela Dalarna stöd i att kompetensutveckla sin personal. För att möta individerna och företagens behov och för att bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen avser projektet att tillhandahålla skräddar...

Slutkonferens för projektet KOM Svenska

KOM Svenska – den digitala kursen i svenska och arbetsmarknadskunskap – närmar sig sitt slut. Kom på slutkonferens för att prata om hur man motiverar, utmanar och stöttar utrikesfödda på vägen mot sysselsättning.

Offertförfrågan - Ökad handelskraft och samverkan

Inom projektet Ökad handelskraft och samverkan bjuder vi nu in leverantörer att komma med anbud gällande upphandling av tjänsten: föreläsning och digital coachning inom säljteknik och värdskap för ökad försäljning, lönsamhet och kundlojalitet. Anbud i...

Vill du bidra till utveckling för länets företag?

Då ska du söka tjänsten som projektledare till ESF-Projektet Lyftkraft 2.0. Under perioden 2020-08-01 – 2022-12-31 har vi på Falun Borlänge-regionen genomfört ”Lyftkraft Dalarna”. Vi har genom företagsspecifika kompetensutvecklingsinsatser stöttat ca 750...

Do you want to learn Swedish?

Are you unemployed and not registered with Arbetsförmedlingen? Take this fast track to Swedish and be better prepared for the job market or further studies and to know your way around the Swedish society. In the React-EU KOM project, we now o...

Offertförfrågan - Motivationshöjande stödsamtal

Projektet React-EU Framtidskraft bjuder nu in leverantörer att lämna anbud gällande upphandling av tjänsten: Motivationshöjdande stödsamtal till unga 16-24 år inom ramen för projektet. Lämna in anbudet senast 31 mars 2022. Önskvärt är om offert och bilago...

Projekt React-EU KOM söker projektmedarbetare

Falun Borlänge-regionen AB (FBR) är ett utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Bolaget verkar inom fyra områden; kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och infrastruktur. Inom områdena bedrivs arbet...

Projekt React-EU KOM söker projektledare

Falun Borlänge-regionen AB (FBR) är ett utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Bolaget verkar inom fyra områden; kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och infrastruktur. Inom områdena bedrivs arbet...