YouALLS

Innovationsprojektet YouALLS (Young Apprentices Need Language Learning Support) förkortar steget in på arbetsmarknaden och ökar medvetenheten om språket som nyckel till yrkeslivet. Projektet inkluderar branscherna restaurang & livsmedel, bygg, vård- och omsorg, metallarbete och fordonsteknik. Projektet tar fram exempelsituationer från yrkeslivet där språkförståelse är den avgörande faktorn. Dessa exempelsituationer för yrkesklassrummet utformas enligt de didaktiska principerna för språkinlärning och paketeras som ett material. Exempelsituationerna kan sedan användas tillsammans med den bild- och ordboks-app med augmented reality som utvecklas i projektet. Appen kommer att omfatta följande språk: polska, rumänska, arabiska, farsi, turkiska, tyska, svenska, franska, engelska och spanska.

Alltför många unga elever i Europa har problem med att fullfölja sin yrkes- eller lärlingsutbildning. Statistik visar att antalet avhoppare är högt och att unga elever slutar sin utbildning utan examen och utan de kvalifikationer och färdigheter som behövs för att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i vissa europeiska länder fortsätter att ligga på en oacceptabelt hög nivå. I Sverige kvarstår bristen på kvalificerad arbetskraft samtidigt som den tillgängliga arbetskraftsreserven inte matchar kompetenskraven. När de bakomliggande orsakerna till avhopp inom yrkesutbildning undersöks rapporterar representanter för handelskammare, anställda, lärare och elever att studenterna bland annat saknar nödvändiga arbetsrelaterade språkfärdigheter. Projektet förutsätter att det inte finns tillräckligt med medvetenhet om skillnaden mellan vardagsspråk, språk i klassrummet, professionellt och jobbrelaterat språk.

Målet med projektet är att ta fram ett verktyg som förkortar steget in på arbetsmarknaden för grupper av studenter med annat modersmål eller inlärningssvårigheter. Augmented- reality möjliggör för användaren att scanna ord, text och bilder av yrkesrelaterade föremål för att hitta rätt term. Appen kommer att omfatta de enligt branschexperter ca 200 viktigaste yrkestermerna för respektive bransch. Appen kommer att omfatta följande språk: polska, rumänska, arabiska, farsi, tigrinja, turkiska, tyska, svenska, franska, engelska och spanska. Deltagande parter i projektet är Tyskland, Turkiet och Sverige. I respektive land används också utvecklingsarbetet som ett sätt att öka medvetenheten om vikten av språkförståelse och barriärer som inte är yrkesrelaterade utan kopplade till språk. Detta sänker trösklarna till arbetsmarknaden och ger arbetsgivare nya möjligheter att hitta den kompetens de behöver.